Bestyrelsen

Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Marianne Willems, have 323

Næstformand: Kirsten Schmidt, have 142 B

Kasserer: Helle Holm, have 224

Sekretær: Tekin Harmanci, have 359

Bestyrelsesmedlem: Anders Skalsted, have 122

Bestyrelsesmedlem: Dan Ryberg, have 334

Bestyrelsesmedlem: Kim Nielsen, have 142b

Suppleant: John Nielsen, have 226

Suppleant: Pia Jakobsen, have 108

Revisor: Karen Eng, have 138

Revisorsuppleant: Steen Forsman, have 145

Send en mail t

Comments are closed.